Rapport fra projekt i Kalmar
I efteråret 2018 anlagde man en ny kunstgræsbane i Kalmar Kommune i Sverige. Banen blev bygget med en række foranstaltninger, der havde til hensigt at forhindre spredning af mikroplast fra baneanlægget. Anlægget blev det efterfølgende år fulgt af miljøeksperter fra konsulentvirksomheden Ecoloop. Deres konklusion var, at spredning af mikroplast kan forebygges med de rigtige foranstaltninger. Kalmar-rapporten fra Ecoloop kan downloades her. 

Anbefalinger fra CEN-rapport
Anlægget på Søholt vil som udgangspunkt være indrettet efter de anbefalinger, der er beskrevet i den nye fælleseuropæiske vejledning for anlæggelse af kunstgræsbaner – CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519 – ”Sportsbelægninger – kunstgræsbaner – Vejledning i minimering af spredning af infill til miljøet”). Rapporten kan købes og downloades her.

ESTCs zone-model for håndtering af gummigranulat på baneområdet
ESTC – Synthetic Turf Council – er erhvervsorganisationen for kunstgræsindustrien. ESTC arbejder bl.a. med oplysning omkring forebyggelse af spredning af mikroplast fra kunstgræsbaner. De har i den forbindelse – på baggrund af CEN-rapport DS/CEN/TR 17519 – udarbejdet en trafiklysmodel med 10 anbefalinger til miljøvenlige foranstaltninger omkring kunstgræsanlæg. Modellen kan downloades her.

Plakat om ansvarlig adfærd på kunstgræsbaner
Spillernes adfærd, når de forlader banen, har betydning for, hvor meget af banens gummigranulat, der spredes til naturen. Derfor har DBU lavet en plakat, som kan downloades her.

DBUs 10 bud på miljøvenlige foranstaltninger til kunstgræsbaner med granulat-indfyld
Kunstgræsbaner er blevet en vigtig del af dansk fodbold, og Søholt-anlægget bliver også anlagt som et kunstgræsanlæg på opfordring fra de lokale fodboldklubber, der har ønsket de allerbedste spilleforhold året rundt.

Kunstgræsbanerne er en relativ ny anlægsform med en lang række positive samfundsmæssige effekter, men også en risiko for en negativ miljømæssig påvirkning. Derfor arbejder DBU med at formidle den nyeste viden til de danske fodboldklubber. I den forbindelse har DBU – med udgangspunkt i ESTCs trafiklysmodel – udarbejdet DBUs 10 bud på miljøvenlige foranstaltninger til kunstgræsbaner med granulat-indfyld. De 10 bud fra DBU kan downloades her.

Vejledning om kunstgræsbaner
DBU har i det hele taget udarbejdet en række materialer, som kan hjælpe nuværende og kommende ejere og brugere af kunstgræsbaner. Vejledningerne findes her.

Baggrundsdokument om test- og udviklingsprojekt
Med Søholt-kunstgræsprojektet ønsker vi at dokumentere effekten af CEN-rapportens anbefalinger, samt hvorvidt disse er tilstrækkelige til at sikre et minimalt udslip af mikroplast fra kunstgræsbaner med granulat-indfyld. Samtidig ønsker vi med projektet at oplyse og inspirere både baneejere, brugere, myndigheder og politikere til, hvordan man på en miljøvenlig måde indretter, vedligeholder og bruger kunstgræsbaner. For at sikre, at projektet kan bygge videre på erfaringerne fra Kalmar og i øvrigt den nyeste viden om kunstgræsbaner, har Ecoloop udarbejdet et arbejdsdokument, der ligger til grund for test- og udviklingsprojektet knyttet til det nye kunstgræsanlæg ved Søholt. Ecoloops arbejdsdokument kan downloades her.