You are currently viewing Første – foreløbige – delresultater fra Silkeborgbanen
  • Post category:Nyheder

Analyser udført af Teknologisk Institut og Sweco for Silkeborg Kommune og DBU i perioden juni-august 2022
Find de foreløbige resultater i faktaarkene nederst i denne nyhed.

FAKTAARK AUGUST 2022

OPSUMMERET FAKTAARK AUGUST 2022