You are currently viewing Silkeborg Kommune viser vejen for fremtidens kunstgræsbaneanlæg
  • Post category:Nyheder

Pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune viser vejen for fremtidens kunstgræsbaneanlæg
To nye kunstgræsbaner på Søholt på Ansvej i Silkeborg åbner op for en ny, miljøvenlig måde at tænke kunstgræsbaner på. Dét er blevet til et nationalt forskningsprojekt mellem Silkeborg Kommune og DBU, hvor målet er at skabe et udviklings- og demonstrationsanlæg, der skal vise vejen for fremtidens kunstgræsbaner - både i Danmark og i resten af Europa.

Hvis du har spillet på en kunstgræsbane, ved du, at granulatet fra banen - de små gummidutter - hænger fast i fodboldstøvler, sokker og tøj efter en god kamp. En rapport fra COWI og Miljøstyrelsen har vist, at der på nogle kunstgræsanlæg forsvinder unødigt meget gummigranulat ud i det omkringliggende nabolag til gene for miljøet.

På den baggrund går Danmarks Outdoor Hovedstad nu forrest i et nationalt forskningsprojekt med DBU for at holde gummigranulat indenfor kridtstregerne. Målet med projektet er at vise, hvordan vi indretter, vedligeholder og bruger kunstgræsbaner, så de belaster miljøet mindst muligt.

- Når vi vælger at anlægge to kunstgræsbaner, er det for at skabe de allerbedste spillerforhold for klubbernes medlemmer året rundt. Og med kunstgræsbanerne imødekommer vi et ønske fra de lokale klubber om netop det, forklarer Johan Brødsgaard, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.

I forbindelse med etableringen af kunstgræsbanerne på Søholt arbejder Silkeborg Kommune videre med indsigterne fra en svensk undersøgelse fra 2020, hvor eksperimenter med barrierer og spillersluser har nedbragt udslippet af granulat til blot et kilo om året.

- Nu skal erfaringerne finpudses og implementeres på de nye kunstgræsbaner på Søholt, der skal være et referenceprojekt for nuværende og fremtidige kunstgræsbaner i landet, når det kommer til inddæmning, siger Anders Helledi, idræts- og fritidskonsulent i Silkeborg Kommune.

De nye baner skal leve op til de miljømæssige anbefalinger, der er beskrevet i den fælleseuropæiske standard for anlæggelse af kunstgræsbaner - og det skal et test- og udviklingsprojekt blandt andet sikre.

I forbindelse med etableringen af anlægget har Silkeborg Kommune samarbejdet med en bæredygtighedskonsulent fra DBU og det Viborg-baserede firma Genan, der laver granulat fra udtjente bildæk, og som har stor viden om opbygning af kunstgræsbaner. Derudover skal eksterne eksperter opstarte et test- og udviklingsprojekt, der skal undersøge effektiviteten af de tiltag, der skal holde granulatet på kunstgræsanlægget.

- Vi har været aktive på sidelinjen igennem Silkeborgs gode arbejde med det nye anlæg, og vi glæder os over, at projektet nu kan gøre os klogere, blandt andet igennem målinger på testbaner. Det er en stor gevinst for det fortsatte arbejde for at skabe bæredygtige løsninger for fodbolden i fremtiden, siger Bjarne Christensen, bæredygtighedsansvarlig i DBU.

Da Silkeborg Kommune er den første kommune i Danmark, der arbejder strategisk og analytisk med metoden, er forventningen, at projektet i de kommende år vil blive genstand for stor interesse fra både baneejere, entreprenører, forskere, fodboldklubber og politikere i Danmark og resten af EU.

Du kan følge projektet og de løbende erfaringer på silkeborgbanen.dk.

Yderligere information
Anders Helledi, idræts- og fritidskonsulent i Silkeborg Kommune: 89701368
Johan Brødsgaard, formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune: 50166762

Fakta

  • Anlægsarbejdet går i gang november 2021
  • Banerne står klar til brug i januar 2022
  • Budgettet for etableringen af de to baner lyder på 7,8 mio. kr.
  • Silkeborg Kommune har tidligere etableret kunstgræsbaner i Gødvad og Sejs-Svejbæk, som anvender sand i stedet for granulat mellem plastikstråene på banen
  • Blandt andet på grund af de licenskrav, som SIF spiller under, er sandbanen ikke en mulighed på Søholt