You are currently viewing Silkeborgbanen og fremtidens kunstgræsanlæg
  • Post category:Nyheder

Fredag den 4. marts var der minikonference i Jysk Park vedr. test- og udviklingsprojektet i Silkeborg. Deltagerne blev budt velkommen af Johan Brødsgaard, Formand for Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune. Her blev præsenteret lidt af de mange outdoor-tiltag, som foregår i kommunen i øjeblikket – heriblandt projektet med Silkeborgbanen.

Og med det blev bolden givet videre til Anders Helledi, Idræts- og Fritidskonsulent i Silkeborg Kommune, og Anders Kjær, Seniorkonsulent for Innovation og bæredygtighed i DBU, som begge kunne fortælle uddybende om visionerne bag projektet, der skal vise vejen for fremtidens kunstgræsbaner.

”Ambitionerne er helt klart at prøve at nuancere den debat, der har været omkring kunstgræsbaner. Det data vi får til rådighed, kan vi se på løbende og dermed forholde os til, hvad der er reelt, når vi snakker granulatinddæmning og granulatflugt. Og vi håber naturligvis også, at det her kan inspirere andre til også at gribe den grønne dagsorden ift. at tænke bæredygtighed hele vejen rundt – også i idrætsanlægget.” lød det fra Anders Helledi.

Og Anders Kjær kunne tilføje: ” I DBU har vi længe ønsket en test- og udviklingsbane, så vi bedre kan evaluere og vurdere på de tiltag, der er. Her har vi muligheden for på en helt ny måde og en videnskabelig sikker baggrund at gå ud og rådgive de mere end 1.600 klubber, vi har derude, hvor de fleste har en bane eller har ønsket om at få en. Vi oplever også en efterspørgsel fra kommunerne, og det viser sig indtil nu, at efterspørgslen på en bane med granulat er større end på de nye produkter, der er på markedet. Det er vi nødt til at kunne forholde os til i DBU.”

Efterfølgende gav Carsten Sigvert, konsulent i WSP, den tekniske baggrund for Silkeborgbanens indretning, som tager udgangspunkt i eksisterende europæiske anbefalinger og erfaringerne fra et tidligere projekt i Kalmar Kommune i Sverige.

”Man har indrettet banen efter CEN-normens regler og anvisninger, sådan at man kan bruge de data herfra parallelt efterfølgende til også at sammenligne med andre baner, der er blevet bygget under det samme regelsæt.” fortalte Carsten Sigvert.

Slutteligt, fortalte Hanne Løkkegaard, Projektchef hos SWECO, og Jacob Ask Hansen, Centerchef for Luft og Sensorteknologi hos Teknologisk Institut, hvordan de i test- og udviklingsprojektet vil undersøge og dokumentere effekten af den fælleseuropæiske standard for anlægget af kunstgræsbaner beskrevet i CEN-rapporten.

Reinholdt Schultz, CEO i Mannov, var ordstyrer i videndelingsrunderne mellem oplæggene, og de 60 interesserede deltagere tøvede ikke med at række en hånd i vejret for uddybende spørgsmål og kommentarer til både teorier, visioner og praktiske erfaringer fra arbejdet med at drive kunstgræsbaner på en miljømæssig forsvarlig måde. Blandt dagens deltagere var der både repræsentanter fra landets andre kommuner, drift- og anlægskonsulenter og fodboldinteressenter.

”Jeg håber, at deltagerne går hjem og er blevet inspireret til at gøre det bedre på det miljømæssige område på deres kunstgræsbaner, end de har gjort før. De har fået nogle gode værktøjer og nye observationer, og de har fået et kig ind i fremtiden. Det har været rigtig spændende i dag at opleve den kæmpe interesse, der har været for projektet.” lød det afslutningsvis fra Reinholdt Schultz.

Dagen slutter med et besøg på det nye kunstgræsanlæg, hvor etableringen er i fuld gang.

Se video-interviews fra dagen med Anders Kjær, Johan Brødsgaard, Carsten Sigvert og Jonas Bjørn.