Beskrivelse af projektet

Silkeborg og DBU vil vise vejen for fremtidens kunstgræsbaneanlæg

Silkeborg Kommune har i november 2021 igangsat en spændende anlægsopgave, der omhandler etableringen af to nye tredjegenerations kunstgræsbaner på Søholt i tilknytning til en eksisterende kunstgræsbane og JYSK Park på Ansvej i Silkeborg.

Udover at skabe de bedst mulige vilkår for de af kommunens fodboldklubber, der træner og spiller på Søholt, ønsker Silkeborg Kommune i samarbejde med DBU gennem et test- og udviklingsprojekt at vise, hvordan man indretter, vedligeholder og bruger kunstgræsbaner på en miljøvenlig måde.

I EU pågår der en diskussion omkring kunstgræsbanernes miljøpåvirkning, og her har der bl.a. været foreslået en øvre grænse for årlig spredning af mikroplast på 7 g/m2 fra kunstgræsbanen til det omkringliggende område.

Det nye anlæg på Søholt er indrettet efter de miljøanbefalinger, der er beskrevet i den nye fælleseuropæiske vejledning for anlæggelse af kunstgræsbaner – CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519 – ”Sportsbelægninger – kunstgræsbaner – Vejledning i minimering af spredning af infill til miljøet”).

Formålet med test- og udviklingsprojektet i Silkeborg er at efterprøve, om de beskrevne anbefalinger i CEN-rapporten er tilstrækkelige i forhold til at holde svindet af mikroplast under en grænse på 7 g/m2 svarende til maksimalt 50 kg årligt per 11-mands bane. Det er også et mål, at projektet skal bygge videre på erfaringer fra det testprojekt, Ecoloop gennemførte i Kalmar i 2019.

For at skabe de bedst mulige vilkår for test- og udviklingsprojekter for granulatbaner, har den svenske virksomhed Ecoloop i foråret 2021 udarbejdet et operationelt arbejdsdokument, som opsamler de nyeste erfaringer samt viden fra testprojektet i Kalmar. Det kommende test- og udviklingsarbejde tager udgangspunkt i dette arbejdsdokument.

Ambitionen med projektet på Søholt er altså̊ – udover det rent fodboldmæssige – at skabe et fodboldanlæg, der skal vise vejen for fremtidens miljøvenlige kunstgræsbaner – både i Danmark og resten af Europa. Derfor har vi etableret denne hjemmeside, hvor interesserede kan følge med i både etableringen, brugen, vedligeholdet og de løbende undersøgelser af anlæggets miljøpåvirkning.

Illustration af test- og udviklingsbanen

Download delresultater fra Silkeborgbanen her

DOWNLOAD
FAKTAARK FEBRUAR 2023