Kunstgræsanlægget ved Søholt i Silkeborg

Silkeborgbanen er konstrueret efter anbefalingerne i den fælleseuropæiske vejledning for anlæg af kunstgræsbaner, CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519).

Formålet med test- og udviklingsprojektet i Silkeborg er at efterprøve, om man med simple foranstaltninger kan holde svindet af mikroplast fra kunstgræsanlægget på et acceptabelt niveau.

Ambitionen med projektet på Søholt i Silkeborg er – udover det rent fodboldmæssige – at vise vejen for fremtidens miljøvenlige kunstgræsbaner gennem at dele den viden og erfaring, projektet løbende opnår.

Du finder Silkeborgbanen - Søholt Anlæg her

Søholt Anlæg
Ansvej
8600 Silkeborg

Design af Silkeborgbanen

Tekniske specifikationer

Tekniske datablade for kunstgræstæppet, gummi-infill og E-layer findes nedenfor.

Som dokumenterne beskriver, anvendes der 7 kg gummi-infill / m2 på banen.
Med et baneareal på 9.442 m2 er der brugt 66 ton gummi-infill på banen.

Kunstgræstæppe
GreenFields Slide Max Pro
Teknisk Data

Gummi-infill
GENAN FINE/MIX
Teknisk Data

E-layer
GENAN SUPER COARSE
Teknisk Data

Guide til miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg

Vi har fået flere forespørgsler på en simpel forklaring af de vigtigste anbefalinger fra den fælleseuropæiske vejledning for anlæg af kunstgræsbaner, CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519). I dette dokument har vi udarbejdet en kort guide til miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg – med udgangspunkt i de fælleseuropæiske anbefalinger og de foreløbige erfaringer fra Silkeborgbanen.