Vi har fået flere forespørgsler på en simpel forklaring af de vigtigste anbefalinger fra den fælleseuropæiske vejledning for anlæg af kunstgræsbaner, CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519). I dette dokument har vi udarbejdet en kort guide til miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg – med udgangspunkt i de fælleseuropæiske anbefalinger og de foreløbige erfaringer fra Silkeborgbanen.

Kort guide til
miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg

På denne side finder du tekniske datablade for delene, der er brugt til at skabe test- og udviklingsbanen.

Tekniske datablade for kunstgræstæppet, gummi-infill og E-layer findes nedenfor.

Som dokumenterne beskriver, anvendes der 7 kg gummi-infill / m2 på banen.
Med et baneareal på 9.442 m2 er der brugt 66 ton gummi-infill på banen.

Kunstgræstæppe
GreenFields Slide Max Pro
Teknisk Data

Gummi-infill
GENAN FINE/MIX
Teknisk Data

E-layer
GENAN SUPER COARSE
Teknisk Data