You are currently viewing Concept Paper fra Teknologisk Institut er klart
  • Post category:Nyheder

Vi har allerede en standard (DS/CEN/TR 17519) for anlæg af kunstgræsbaner med granulatværn (RMM). Silkeborgbanen er indrettet efter miljøanbefalingerne i denne fælleseuropæiske vejledning med henblik på minimering af spredning af infill til miljøet samt for at teste effektiviteten af de anbefalede RMMs.

Teknologisk Institut står sammen med Sweco for analyserne i selve test- og udviklingsdelen. Anbefalingerne i dette dokument er dels baseret på erfaringerne fra dette test- og udviklingsprojekt og dels fra Teknologisk Instituts langvarige erfaring med dokumentation miljøpåvirkninger fra kunstgræsbaner.

Det er projektets håb, at dette dokument kan inspirere til en ny europæisk standard for analyse af effektiviteten af etablerede RMMs.