You are currently viewing Første drænvandsanalyser fra Silkeborgbanen
  • Post category:Nyheder

Eksperterne har netop gennemført de første analyser på drænvand fra Silkeborgbanen. Der er ikke observeret store mængder af mikroforureninger i drænvandet fra Silkeborgbanen. De forureninger, der var til stede i målbare koncentrationer, overholdt miljøkravene til danske ferskvandsmiljøer og i de fleste tilfælde også kvalitetskravene, der stilles til drikkevand i Danmark. Observationerne er baseret på få prøver og skal derfor underbygges af yderligere data.

De første observationer er:

  • Gummigranulat anvendt som infill i kunstgræsbaner udgør ikke umiddelbart en signifikant kilde til PFAS
  • Drænvand fra kunstgræsbaner med membranunderlag er ikke umiddelbart en relevant pathway for mikroplast og i særdeleshed mikrogummi
  • Drænvand fra kunstgræsbaner udgør ikke umiddelbart en belastning for sårbare recipienter, idet koncentrationer af mulige mikroforureninger er lavere end de nationale miljømål for danske ferskvandsmiljøer
  • NB: Alle disse data skal understøttes af yderligere analyser

Læs mere i nedenstående dokumenter:

Komplette resultater drænvand
Komplette resultater drænvand - PFAS