You are currently viewing Kort guide til miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg
  • Post category:Nyheder

Vi har fået flere forespørgsler på en simpel forklaring af de vigtigste anbefalinger fra den fælleseuropæiske vejledning for anlæg af kunstgræsbaner, CEN-rapport (DS/CEN/TR 17519). I dette dokument har vi udarbejdet en kort guide til miljøvenlige kunstgræsbaneanlæg – med udgangspunkt i de fælleseuropæiske anbefalinger og de foreløbige erfaringer fra Silkeborgbanen.