You are currently viewing Nye resultater fra Silkeborgbanen – april 2023
  • Post category:Nyheder

Teknologisk Institut har i samarbejde med Sweco den 18. april 2023 offentliggjort en rapport (på engelsk), som inkluderer de nyeste analyser fra Silkeborgbanen.

I rapporten kan du bl.a. læse, at:

  • Med 60 cm barrierer rundt om kunstgræsbanen kan man stort set fjerne spredning af mikroplast til det omkringliggende miljø gennem hegnet. Der vil samlet set blive spredt under 1 kg/bane/år
  • Med ordentlige udgangspartier med riste vil spredningen via spillere til det omkringliggende miljø ligge under 1,5 kg/bane/år, hvis man antager, at det granulat, som spillerne tager med i skoene (ca. 3 kg/bane/år), bliver tømt i fx omklædningsrum eller i en entre og dermed ender med at blive sendt til forbrænding med det øvrige husholdningsaffald
  • Vedligeholdelsesudstyr i videst muligt omfang bør blive på kunstgræsanlægget, men at den traktor, som trækker udstyret, efter en simpel rengøring kan forlade anlægget og på den måde sprede mindre end 0,4 kg/bane/år uden for kunstgræsanlægget
  • Man på Silkeborgbanen ikke har fundet mikrogummi – dvs. gummigranulat eller rester fra gummigranulat – i drænvandet
  • Man kan holde den samlede spredning af gummigranulat til det omkringliggende miljø på 2-3 kg/bane/år (0,2-0,3 g/m2/år), hvis man antager, at spillerne ikke tømmer granulatet fra deres fodboldstøvler ud i naturen

 

Læs også drænvandsrapporten her.